Hrdě spolupracujeme s PRO-CHARITU

Spolupráce, která pomáhá zaměstnávat zdravotně znevýhodněné osoby.


Rozhodli jsme se spolupracovat v oblasti distribuce se společností Pro-Charitu. Chceme podpořit skvělý projekt. Společnost Pro-Charitu se již více než 10 let hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat zaměstnance ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Jejich podíl ve společnosti je více než 80 %.

Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků. Vedoucí pracovníci pracují se zaměstnanci metodicky i terapeuticky a zapojují jednotlivé pracovníky do aktivit v rámci sociálního podniku a formou pravidelné osobní komunikace i společných pracovních porad je zapojují do rozhodovacích procesů a vývoje společnosti.

"Principy sociálního podnikání velmi rezonují s principy udržitelného rozvoje a ekologického přístupu. Při naší výrobě přistupujeme s respektem k životnímu prostředí. Ve všech našich provozovnách myslíme ekologicky, šetříme papírem a důsledně dodržujeme třídění odpadů," Pro-Charitu.

Díky spolupráci se společností Pro-Charitu s.r.o. jsme schopni poskytovat svým klientům možnost tzv. náhradního plnění. Odebrané výrobky nebo služby lze použít podle § 81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb. ke splnění povinného podílu zaměstnání osob uvedených v § 81 odst. 1 téhož zákona v platném znění (náhradní plnění).

Více informací: www.pro-charitu.cz


#procharitu #náhradníplnění #r4future #prodejdesinfekce #prodejrespirátorů

19 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše