Evropská komise: Podvody zneužívající situaci kolem pandemie COVID-19

Opatření sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) týkající se pochybných praktik obchodníků zneužívajících situaci kolem pandemie COVID-19

Pokyny pro spotřebitele a obchodníky*

Spotřebitelé by při nakupování na internetu měli být vysoce obezřetní a obchodníci by měli přesně vědět, jakými pravidly se online nákupy řídí. Nedávné kontroly prováděné vnitrostátními orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele ukázaly, že nepoctiví obchodníci používají k přilákání spotřebitelů různé prostředky. Online se objevuje značný počet přípravků, které jsou nepravdivě prezentovány jako schopné infekci COVID-19 vyléčit či jí zabránit nebo jsou opatřeny falešnými certifikáty shody. V některých případech podvodníci rovněž nabídek využívají k získání e-mailových adres a hesel.


V případech, kdy spotřebitelé na internetových platformách narazí na nedoložené či pochybné informace, by měli vždy pomocí nástrojů, které provozovatelé platforem poskytují, takové informace nahlásit, popř. v této věci kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány či organizace spotřebitelů. Síť evropských spotřebitelských center (ESC) zveřejnila informace pro spotřebitele, věnované speciálně problematice COVID-19, a nabízí jim poradenství. Nebezpečné zboží, které se objevilo v EU, uvádějí stránky Safety Gate.


Spotřebitelé mohou rovněž využít obecné informace ze spolehlivých zdrojů, na které na svých internetových stránkách odkazuje mnoho provozovatelů platforem a internetových stránek, aby spotřebitelům pomohli rozpoznat nesprávné informace nebo tvrzení týkající se pandemie COVID-19.


Jak odhalit případné podvody při nakupování online?

V EU musí obchodníci sdělit svou totožnost a poskytnout kontaktní údaje: spotřebitelé by měli zvážit, zda nenakoupit jinde, pokud tyto informace nejsou snadno dostupné.


Zpozorněte, pokud uvidíte pravopisné chyby jako „C?V?D?19“, „cor/na?vir?“: jejich pomocí lze snadno obejít detekční systémy v rámci algoritmů zavedených provozovateli internetových stránek. Znění internetových adres a názvy stránek čtěte pozorně. Stránkám, kde se systematicky objevují pravopisné chyby, se vyhněte.

Nezapomeňte, že v současné době neexistuje žádný vědecký důkaz o tom, že by jakékoli potraviny nebo doplňky stravy mohly vyléčit onemocnění COVID-19 nebo koronavirové infekci předejít.


Produkty musí být jasně označeny přesným a srozumitelným textovým popisem: spotřebitelé by měli být opatrní, pokud budou převládat reklamní prvky jako:

 • slogany a výrazy obvykle spojené s pandemií, např. „#stay safe“, „zůstaňte doma“, „sociální odstup“ apod.

 • obrázek viru vedle obrazu výrobku

 • doporučení produktu určitého názvu nebo s určitým logem ze strany

 • lékařů, dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborníků

 • umělců, sportovců, blogerů či jiných známých osobností

 • orgánů veřejné moci, oficiálně uznávaných odborných kruhů nebo mezinárodních institucí

 • článků z tisku, posudků akademických institucí nebo jiného obsahu vydávajícího se za spolehlivé zdroje


Spotřebitelé by měli rozpoznat nátlakové prodejní metody a předejít tomu, aby se nachytali na triky typu:

 • koupě daného produktu údajně představuje „jedinečnou příležitost“

 • jde prý o „jediný“ produkt, „který poskytuje skutečnou ochranu“, „jedinou testovací soupravu, kterou lze použít i doma“ atp. nebo se daný produkt prodává za „nejnižší cenu na trhu“

 • zdůrazňuje se údajná nedostatkovost zboží nebo omezená dostupnost jeho nabídky, např. „nabídka platná pouze dnes“, „již poslední kusy“

 • velmi výrazné slevy

Tržní podmínky by neměly být prezentovány lživě. Spotřebitelé:

 • by měli poznat případy, kdy se ceny pohybují značně nad, anebo pod běžnou cenou podobných výrobků

 • by si měli prohlédnout více prodejních stránek, aby získali představu, jaké jsou průměrné ceny za daný produkt

 • by měli také vědět, že v některých zemích vláda nařídila prodej vysoce žádaných produktů, jako jsou ochranné roušky nebo dezinfekční gely, za regulovanou cenu

* Aktualizováno 26. května 2020 na základě výsledků hromadné kontroly (tzv. sweepu) online platforem a reklamy, zveřejněných dne 30. dubna 2020.


Zdroj: https://bit.ly/2QZcLvG


#prevence šíření infekcí #prodej respirátorů #respirátor FFP2

8 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše