Ruce

Povrchy

Instrumenty

Prostory

Desinfekce a UV-C přístroje

R4Future zajišťuje prodej a distribuci desinfekce SANISWISS

Správná desinfekce rukou, je také o předcházení alergiím. Hlavně u nejvíce exponovaných – lékařů a sester

 

V oblasti desinfekčních prostředků neděláme kompromisy. Klademe důraz na maximální účinnost, která není vykoupena dodatečnými zdravotními riziky ani zbytečnými dopady na životní prostředí. Právě toto splňují produkty švýcarské společnosti Saniswiss. Saniswiss je relativně mladou společností, která byla založena v Ženevě, v roce 2006. Díky svému sídlu, ve významném bio-technologickém centru Evropy, se může Saniswiss podílet nejen na vývoji produktů, ale také na strategiích a postupech pro účinnou prevenci infekcí. To vše v úzké spolupráci s dalšími důležitými stakeholdery, včetně WHO. Zajišťujeme prodej desinfekce. Prevenci šíření infekcí. Více o společnosti Saniswiss.

Věděli jste, že i vy můžete přispět ke správné praxi a osvětě v hygieně rukou?

 

Mimochodem, i zdravotníci mají stále co dohánět. Dlouhá léta je hygiena rukou považována za nejúčinnější zbraň v prevenci šíření infekcí, spojených se zdravotní péčí. Je to s podivem, ale správně ošetřené ruce skutečně mají takovou moc. Studie publikované v roce 2019 přesto dokazují, že nedostatečné dodržování správné praxe v hygieně rukou, mezi zdravotníky, zůstává tématem. Celková compliance dosáhla pouhých 38,7 %, přičemž zdravotní sestry dosahují lepších výsledků nežli lékaři*.

 

Cesta za optimem tak evidentně zdaleka nekončí. Je zapotřebí další osvěty a propagace správné praxe v hygieně, pro další zlepšení bezpečí pro pacienty. Díky spolupráci se Saniswiss se připojujeme k tomuto poslání a propagujeme jej. Saniswiss je spojen nejen s WHO, ale také je aktivním členem organizace POPS (Private Organizations for Patient Safety).

I vy se můžete přidat mezi propagátory tohoto poslání a svým zodpovědným přístupem přispět k osvětě. Správná desinfekce rukou.

*Zdroj: WHO tools for implementation, WHO guidelines for Hand Hygiene 2019