shutterstock_1103094797.jpg

Pro výjimečnou péči, s lehkostí

Nic vám neuteče, stačí vyplnit kontaktní e-mail:

Děkujeme za Váš zájem.

Pro vás

 
R4Future

Vítejte v r4future, místě kde mohou nejen sestry nalézt užitečné informace, tipy, zkušenosti a inspiraci pro lepší a snazší výsledky své ošetřovatelské péče.

Pro méně stresu, více důstojnosti a komfortu... pro klienta i pečujícího.

Staráme se o to, aby život s omezenou mobilitou, inkontinencí a ošetřovatelská práce byli jednodušší a bezpečnější.

Očista těla

SWASH® Gold Body Wash - pro bezvodé mytí a dopomoc při mytí osob upoutaných na lůžko. Kompletní umytí celého těla a péče o pokožku, v jednom kroku, pohodlně a hygienicky.

Výsledkem je čistá a svěží pokožka, ošetřená vyživující směsí, se správnou mírou hydratace.

Vlasová očista

SWASH® Shampoo Cap - bezvodé, pohodlné a hygienické mytí vlasů a hlavy v jednom kroku. S úsporou až 75% času, oproti běžnému mytí.

Pro čisté vlasy, připravené k další možné úpravě. Bez podráždění vlasové části pokožky a nutnosti sušení.

Péče při inkontinenci

SWASH® Incontinence Care - bezvodá hygiena při úniku moči a/nebo stolice, pro očistu a prevenci dermatitidy spojené s inkontinencí (IAD) a jako součást prevence rozvoje proleženin (dekubitů). Tři kalibry pro boj s rizikem:

 

1. Základní Swash® čistící ubrousky - pro rychlou očistu a zvlhčenou pokožku. Jedná se o vhodný doplněk při prvotní očistě, v případě masivního úniku stolice.

 

2. Swash® Perineum ubrousky a žínky - pro čistou, vyživenou a hydratovanou pokožku, povrchově ošetřenou bariérou, která zajišťuje ochranu před nadbytečnou vlhkostí a dalším podrážděním.

 

3. Swash® Perineum+ účinky Swash® Perineum, s dodatečnou podporou obnovy traumatizované pokožky.

Antiseptická očista

SWASH® Antiseptic a SWASH® Antiseptic Cap - dekolonizace pomocí 2% chlorhexidin diglukonátu (CHG), kterým jsou tyto prostředky saturovány. Prokázaná účinnost proti MRSA, VRE a ESBL do 1 minuty. Toto řešení je určeno pro lůžková oddělení, infekční a MRSA dekontaminační oddělení, intenzivní a intermediární péči. Vhodné pro denní dekolon. mytí.

Správným použitím docílíte čisté a dekolonizované pokožky i vlasů (v případě čepice), bez vody a oplachování.

Prevence infekcí a bezpečná péče

1. Včasná detekce (antigenní testy)

2. Zamezení přenosu (zdravotnické a osobní ochranné prostředky, minimalizace fyzického kontaktu)

3. Eliminace patogenů (desinfekční program)

Tři jednoduchá opatření, pro účinnou prevenci.

Značky

 
R4Future
R4Future zajišťuje prodej a distribuci respirátorů a roušek 3M
R4Future zajišťuje prodej a distribuci desinfekce Saniswiss
R4future zajišťuje prodej a distribuci BLS respirátor, FFP2, FFP3
R4Future

Respirátory

Filtrační polomasky

Ochranné rukavice

Ochranné štíty

Ochranné brýle

Ruce

Povrchy

Instrumenty

Prostory

Hygienické mytí těla

Antiseptická očista

Inko- péče

Péče o vlasy

Osvěžení mezi koupelemi

Nosohltan

Slinný

Reference

 
R4Future
Sociální podnik Pro-Charitu

Poznejte nás

 
Sociální podnik Pro-Charitu

„Poskytovat lepší péči, snadněji je možné.“

 

Toto je naším motem, hnací silou i důvodem neúnavného optimismu. Díky zkušenostem a pevnému přesvědčení se nebojíme kriticky měnit zažité zvyklosti a postupy. I my máme ve svém okolí nemocné a imobilní osoby, i my jednou budeme potřebovat dobrou péči.

Naší doménou je prevence dekubitů, zachování zdraví a integrity pokožky a prevence infekcí.

Jsme přesvědčeni, že:

  • Každý klient (pacient) si zaslouží tu nejlepší možnou péči

  • Každá ošetřující osoba může pracovat efektivně a s nejvyšším možným komfortem

  • Každý poskytovatel péče (zařízení či domácnost) může vynakládat prostředky na nejvyšší možný standard účelně

 

 

Účinnost, maximální komfort pro všechny zúčastněné a zachování důstojnosti ošetřovaného jsou tím, oč tu běží.

Úzce spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními a sociálními službami na území ČR. Nejen v oblasti dodávek hotových řešení, ale také v oblasti vývoje zdravotnických prostředků. Pomáháme též ve vzájemné výměně odborných zkušeností s Evropskými centry pro intenzivní a dlouhodobou péči.

Odbornost na prvním místě

Obchodovat nám nestačí. Naši dodavatelé a zákazníci jsou nám přísnými dozorci. Sami je o to žádáme. Spolupracujeme, komunikujeme, vzájemně se edukujeme a bez okolků necháváme podrobovat kritice to, co má být využito v praxi.​

V odborné rovině spolupracujeme zejména s fakultními nemocnicemi a specializovanými pracovišti jako jsou KARIM, JIP, či odd. dlouhodobé intenzivní a paliativní péče. Průběžně čerpáme zkušenosti v zahraničí, hlavně pak od našich kolegů v Nizozemsku, jehož zdravotnický systém je považován za jeden z nejpokrokovějších a nejbezpečnějších na světě.

Udržitelnost je skutečný problém

Plýtvání vodou, energií či dalšími zdroji, nadužívání plastů, alergenů a chemických látek, tvorba nadměrné uhlíkové stopy, nevhodné složení, ergonomie, uživatelský diskomfort... to jsou příklady problémů, které bereme vážně.

Také si při každé příležitosti kladete otázku, zda "to" jde udělat šetrněji k životnímu prostředí a lidskému zdraví? Pro budoucí generace, již nyní.

Pro dobrou věc

Rozhodli jsme se podpořit skvělý projekt.  Logistiku a expedici zboží pro nás zajišťuje společnost Pro-Charitu s.r.o., která se hlásí k principům sociálního podnikání. Jejím cílem je zaměstnávat minimálně 50 % zaměstnanců ze skupiny osob se zdravotním postižením a integrovat osoby ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu. Aktuálně v Pro-Charitu s.r.o. pracuje bezmála 100 takových osob se speciálními potřebami. Pracovní podmínky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a omezením těchto pracovníků.

Každou vaší objednávkou tak pomáháte i vy. Díky vzájemné úzké spolupráci jsme též připraveni zajistit vám tzv. náhradní plnění.

 

Nebýt si jistý a chybovat je lidské. Opakovat zbytečně stejné chyby je smutné. Bát se zeptat a věcně diskutovat pak nevyužitou příležitostí.

Neváhejte se na nás proto obracet se svými dotazy a náměty. I my se chceme dále zlepšovat.

Pro výjimečnou péči, s lehkostí,
 

R4Future Martin Holub
R4Future Daniel Galandr

Martin Holub

Partner, fyzioterapeut a speciální pedagog

Od roku 2003 se zabývám prevencí infekcí a péčí o kůži.

Po skončení praxe fyzioterapeuta jsem řídil obchod a vzdělávání pro oblast zdravotnictví, ve společnosti 3M,  pro ČR, SR a Maďarsko. Pracovní mise do zemí EU, USA a Kanady mi umožnily čerpat zajímavé zkušenosti, navazovat vztahy a učit se od nejlepších. Nadále rozvíjím obchodní a odborné aktivity.

Daniel Galandr

Partner a spoluzakladatel

Jsem pragmatik a podnikatel s orientací na výsledek. Využívám více než 18 let zkušeností s managementem firem a obchodních týmů (CEEMEA), ve společnostech jako je Papirius, Office Depot a 3M, kde jsem rozvíjel obchod, marketing a lidský potenciál.